...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน








    โรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมทำบุญ ถวายจตุปัจจัย และฟังเทศน์มหาชาติ

    •       วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 13.30 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองเค็ด ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม นางสาวนลินทิพย์ อิ่มสรรพางค์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน ประธานคณะทำงานโรงพยาบาลคุณธรรม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมทำบุญ ถวายจตุปัจจัย และฟังเทศน์มหาชาติกัณฑ์มหาราช ฉกษัตริย์ นครกัณฑ์ ในการนี้ จึงขออนุโมทนาบุญให้พุทธศาสนิกชนทุกท่าน จงประสบความสำเร็จความสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาตลอดไปด้วยเทอญ