...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    โรงพยาบาลพนมสารคาม จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ และพฤติกรรมบริการ มุ่งสู่วิสัยทัศน์โรงพยาบาลบรรยากาศเอกชน

    •       วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โรงพยาบาลพนมสารคามได้จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและพฤติกรรม บริการสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ ๑ ให้กับเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพนมสารคาม โดยมี พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และน.ส.จันทร์อัมพร รุณดี ประธานคณะทำงานพัฒนาบุคลากร โรงพยาบาลพนมสารคาม เป็นผู้กล่าวรายงานการประชุม โดยได้รับเกียรติวิทยากร อ.วรางคณา หทัยยุทธ์ ผู้จัดการและทีมงานกองฝึกอบรมและพัฒนาระดับก้าวหน้าและ เป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษในการถวายงานระดับ VVIP บริษัท การบินไทย จำกัด ซึ่งการอบรมในครั้งนี้เน้นการพัฒนา บุคคลากร เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลคือ "เราจะเป็นโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่ายที่เป็นเลิศให้บรรยากาศแบบเอกชน" ณ ห้องประชุมเทพพนม โรงพยาบาลพนมสารคาม