...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    โรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมรณรงค์จัดกิจกรรมทำความสะอาดส้วม เนื่องในวันส้วมโลก (World Toilet Day)

    •      เนื่องด้วยองค์การสหประชาชาติ กำหนดให้วันที่ 19 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันส้วมโลก ( World Toilet Day ) ในการนี้ พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม มอบหมายให้ทุกหน่วยงานในองค์กร ร่วมจัดกิจกรรมทำความสะอาดส้วม ปรับปรุงและพัฒนาส้วมได้มาตรฐาน HAS และสอดคล้องกับมาตรฐานงาน GREEN&CLEAN Hospital ภายใต้หัวข้อ "ส้วมครบวงจร...เสียงสะท้อนจากธรรมชาติ When Nature Calls" พร้อมให้มีการ Surprise Visit จากทีมผู้บริหาร ในวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรม GREEN โดยเน้นด้าน R=Rest Room ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน เป็นอย่างดียิ่ง และจะร่วมรณรงค์ต่อไปจนถึง 29 พฤศจิกายน 2561