...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    กลุ่มงานทันตกรรม รพ.พนมสารคาม ร่วมกับ รพ.สต.ปลายกระจับ ออกหน่วยทันตกรรมในโรงเรียนประถมศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

    •      วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-15.00 น. ทีมทันตบุคลากร กลุ่มงานทันตกรรม รพ.พนมสารคาม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ปลายกระจับ ออกหน่วยทันตกรรมในโรงเรียนวัดหนองบัว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม โดยให้บริการตรวจสุขภาพช่องปาก ให้ทันตสุขศึกษา และสาธิตการแปรงฟันอย่างถูกวิธี ได้รับการต้อนรับและความสะดวกจากคณะครู นักเรียน เป็นอย่างดี เพื่อการส่งต่อรักษาทางทันตกรรมต่อไป