...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    โรงพยาบาลพนมสารคาม จัดโครงการ “การส่งเสริมการออกกำลังกาย เครือข่ายบริการสุขภาพพนมสารคาม

    •      วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.30 น. ณ โดมสนามกีฬา โรงพยาบาลพนมสารคาม พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมการออกกำลังกาย เครือข่ายบริการสุขภาพพนมสารคาม” ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนายธนนต์ มีเจริญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านการออกกำลังกายที่ถูกต้อง เหมาะสมกับเพศและวัย รวมถึงเพื่อให้เจ้าหน้าที่เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพนมสารคาม มีสมรรถภาพด้านร่างกายที่ดีและเป็นแบบอย่างด้านสุขภาพแก่ประชาชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 400 คน และกล่าวคำปฏิญาณตน ร่วมร้องเพลงมาร์ชเครือข่ายพนมสารคาม ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ครูสรายุทธ์ วระชุน ครูชำนาญการ โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” มาเป็นวิทยากรในการบรรยาย ฝึกปฏิบัติ และกรรมการในการตัดสินกีฬาประเภทวอลเลย์บอล แชร์บอลและฟุตซอล โดยแบ่งเป็น 8 สี จัดกิจกรรมเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2561 ทุกวันอังคาร-พฤหัสบดี เวลา 16.00-17.00 น. ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานเป็นอย่างดียิ่ง