...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    โครงการหมอชวนวิ่ง

    •      ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.15น. นายอำเภอพนมสารคาม นางฐิติลักษณ์ แสงงาม รับมอบคฑาหมอชวนวิ่งจาก นายแพทย์ชวลิต สีสมพจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านสร้างและส่ง มอบคฑาให้ นายแพทย์กสิวัฒน์ ศรีประดิษฐ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราและ แพทย์หญิงอุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพนมสารคาม เนื่องในโครงการหมอชวนวิ่ง 50ปี แพทยสภา 100ปี กระทรวงสาธารณสุข ณ บริเวณหน้าโรงพยาบาลพนมสารคาม โดยเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลพนมสารคามและประชาชนอำเภอพนมสารคาม ร่วมต้อนรับและวิ่งในโครงการครั้งนี้ด้วย