...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    ทันตบุคลากร รพ.พนมสารคาม ร่วมกิจกรรมโครงการกิจกรรมทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว.ให้กับผู้ต้องขัง เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา

    •      วันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30-15.30 น. กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลพนมสารคาม สนับสนุนทันตแพทย์และทันตาภิบาล ร่วมจัดกิจกรรมโครงการกิจกรรมรถทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว.ให้กับผู้ต้องขังเรือนจำกลางฉะเชิงเทรา ประจำปี 2562 โดยให้บริการ ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินน้ำลาย และมีผู้มารับบริการทั้งหมดจำนวน 1,937 คน แยกเป็นถอนฟัน จำนวน 1,010 คน 1,498 ซี่, ขูดหินน้ำลาย จำนวน 565 คน และอุดฟัน จำนวน 362 คน 730 ซี่ 1,217 ด้าน และยังมีการ off arch bar อีก 2 ราย