...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    โรงพยาบาลพนมสารคาม ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

    •      วันพฤหัสบดี ที่ 6 ธันวาคม2561 เวลา 13.00 น. พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม นำคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล กล่าวประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ”คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)” กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมศรีพนม โรงพยาบาลพนมสารคาม