...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    โรงพยาบาลพนมสารคาม จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและพฤติกรรมบริการ มุ่งสู่วิสัยทัศน์โรงพยาบาลบรรยากาศเอกชน

    •      วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ โรงพยาบาลพนมสารคามได้จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและพฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ ๓ ให้กับเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพนมสารคาม โดยมี พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนางวีรานันท์ ศิลประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพฯ โรงพยาบาลพนมสารคาม เป็นผู้กล่าวรายงานการประชุม โดยได้รับเกียรติวิทยากร อ.วรางคณา หทัยยุทธ์ ผู้จัดการและทีมงานกองฝึกอบรมและพัฒนาระดับก้าวหน้าและเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษในการถวายงานระดับ VVIP บริษัท การบินไทย จำกัด ซึ่งการอบรมในครั้งนี้เน้นการพัฒนาบุคคลากร เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลคือ "เราจะเป็นโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่ายที่เป็นเลิศให้บรรยากาศแบบเอกชน" ณ ห้องประชุมเทพพนม โรงพยาบาลพนมสารคาม