...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    "ร่วมโครงการคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "

    •       วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 ณ รพ.สต.บ้านห้วยพลู พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พนมสารคาม ได้ร่วมโครงการคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมมอบชุดของขวัญสภากาชาดไทย แก่ผู้ที่นัดเปิดตา นัดผ่าตาวันนี้ รักษาโดย พญ. อุไรวัลย์ ตินนังวัฒนะ ประธานหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรม สภากาชาดไทย และทีมเป็นผู้ทำการรักษา โดยมีจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการรักษา ตั้งแต่วันที่ 7-10 มกราคม 2561 แบ่งเป็น ต้อเนื้อ 87 ตา ต้อกระจก 128 ตา ผ่าตัดผ่าตัดแก้ไขเปลือกตา 2 คน