...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน

    •       วันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 9.00 น แพทย์หญิงอุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม และนายเทอดศักดิ์ แพทย์ประสิทธิ์ สาธารณสุขอำเภอพนมสารคาม จัดทำโครงการ บูรณาการหน่วยแพทย์ เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ.วัดลำมหาชัย ม.7 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา โดยนายอำเภอฐิติลักษณ์ แสงงาม นายอำเภอพนมสารคาม เป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน มีประชาชนมาใช้บริการทั้งหมด 170 คน กิจกรรมที่ให้บริการประชาชนได้แก่ 1) การแพทย์ขั้นพื้นฐานบริการตรวจโรคทั่วไป 110 คน 2) บริการทันตกรรม 48 คน (ตรวจฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน) 3) บริการตรวจตา 125 คน (วัดความดันลูกตา 60 คน ตรวจจอประสาทตา 4 คน วัดสายตา 61 คน พร้อมแจกแว่นตาดำ 2 คน 4) บริการสุขภาพจิต 92 คน 5) แนะนำและฝึกอาชีพ 38 คน 6) การบริการแพทย์แผนไทย โดย ประคบพอกเข่า และจ่ายยา 39 คน บริการนวดตัว หลัง ขา 40 คน จ่ายยาดม 90 คน และการให้ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพ 3 อ. 2 ส. และรวมทั้งให้ความรู้เรื่องโรค Stroke & STEMI 51 คน โดยแบ่งเป็น แนะนำการออกกำลังกาย 5 คน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 15 คน ทำ BA สร้างแรงจูงใจ 31 คน ในกลุ่ม ความดันโลหิตสูง 2 คน โรคอ้วน 2 คน สติบำบัด 20 คน เลิกบุหรี่ 1 คน ตอบคำถามโรคต่าง ๆ 6 คน โดยได้รับความร่วมมือจาก ทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลพนมสารคาม ทีมสาธารณสุขอำเภอ และ รพสต.ทุกแห่ง ทีมจากอำเภอพนมสารคาม กศน.พนมสารคาม ผู้นำท้องถิ่นและชุมชน อสม.ในพื้นที่ เป็นอย่างดี