...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    รพ.พนมสารคามรับการประเมินเพื่อคัดเลือก ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพและการบริหาร ความขัดแย้งในสถานบริการประจำปี2561

    •       วันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเทพพนม รพ.พนมสารคาม รพ.พนมสารคาม นำโดย พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล เป็นประธานในการต้อนรับและนำเสนอข้อมูลทั่วไปและ การจัดการความขัดแย้งของ รพ.ต่อคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพและการบริหาร จัดการความขัดแย้งในหน่วยบริการดีเด่นเพื่อเป็นตัวแทนเขตสุขภาพที่ 6 ประจำปี 2561 คณะกรรมการ คัดเลือกนำทีมโดย นายวิศิษฏ์ ยี่สุ่นทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสูขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยองและทีมงาน ตัวแทนจากเขตสุขภาพที่ 6 และตัวแทนจาก สสจ.ฉะเชิงเทรา