...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    การประชุมทีมผู้ประเมิน และทีมพี่เลี้ยง รพ.สต. เครือข่ายบริการสุขภาพพนมสารคาม

    •       วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศรีพนม รพ.พนมสารคาม นายสุทัศน์ เสียงไพโรจน์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพนมสารคาม ประธานในการประชุมทีมพี่เลี้ยง และผู้นิเทศ รพ.สต. ในเครือข่ายบริการสุขภาพพนมสารคาม และนางวีรานันท์ ศิลประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพฯ รพ.พนมสารคาม โดยมี หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน รพ., ผอ.รพ.สต. และทีมผู้ประเมินระบบงานต่างๆ ตามเกณฑ์ประเมินมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว ปี 2562 เข้าประชุมทั้งสิ้น จำนวน 50 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการออกประเมินติดตามงานดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง