...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    กิจกรรมจิตอาสาประชาร่วมใจ

    •       วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 9.30 น. พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม นำทีมจิตอาสาโรงพยาบาลพนมสารคาม เข้าร่วมกิจกรรม “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ตามโครงการจิตอาสาปกป้องเทิดทูล สถาบันพระมหากษัตริย์ของอำเภอพนมสารคาม โดยมี นายพงศกร สุดเสน่หา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง (ปลัดอาวุโส) อำเภอพนมสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดรายงานและนำจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมทำความสะอาดบริเวณ วัด ห้องน้ำ ปรับปรุงภูมิทัศน์ และสุ่มตรวจลูกน้ำยุงลาย ณ วัดต้นตาล หมู่ที่ 8 ตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา