...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    ประชุมทบทวนแนวทางการบริหาร การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของโรงพยาบาลพนมสารคาม

    •      วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศรีพนม รพ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา โดยมี น.ส.จันทร์​อัมพร​ รุณดี​ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ, นางอัญมณี​ ศิริรัตนภิญโญ​ เภสัชกรชำนาญการ​ และนางสุมิตร นพเกตุ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่​(พัสดุ)​ เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ (พัสดุ)​ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รวม 35 คน เพื่อร่วมทบทวนแนวทางการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของ รพ.พนมสารคาม ให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560​ ซึ่งประกาศ​ ณ​ วันที่​ 23​ สิงหาคม​ 2560 และร่วมประกาศเจตนารมณ์​ "ไม่ทนต่อการทุจริต"