...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    ทีม ENV รพ.พนมสารคาม รับการตรวจสอบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ และวิศวกรรมความปลอดภัย

    •      วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2562 ทีมวิศวกรรมความปลอดภัย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 6 ชลบุรี ได้มาทำการตรวจสอบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ วิศวกรรมความปลอดภัยทั้ง 6 ระบบ และความพร้อมใช้งานของระบบสื่อสารในโรงพยาบาลพนมสารคาม โดยมีนางภมร พื้นบาตร เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน ประธาน ENV , นางสุพิชชา ทองประสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ประธานคณะทำงานสอบเทียบเครื่องมือแพทย์, นายธนนต์ มีเจริญ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ให้การต้อนรับและความสะดวกในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเดินเยี่ยมสำรวจหน้างานเพื่อเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ ทั้งนี้ได้รับคำแนะนำเพื่อโอกาสพัฒนาต่อไป