...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    รพ.พนมสารคาม เข้ารับการฝึกอบรม เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"

    •      วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ฉะเชิงเทรา พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล เข้ารับการฝึกอบรมเรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" โดยมีนายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ ทั้งนี้มีวิทยากรจาก หลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรประจำ รุ่นที่ 2/61 " เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์ " จังหวัดฉะเชิงเทรา และมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ประกอบด้วยนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ, นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกเทศมนตรี จากอำเภอพนมสารคาม อำเภอสนามชัยเขต อำเภอราชสาส์น และอำเภอท่าตะเกียบ เป็นจำนวนมาก