...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    ประชุมเตรียมประเมินตนเองตามมาตรฐาน ระบบบริการสุขภาพ ปี 2562

    •       นพ.เทพกรณ์ ศิริปักมานนท์ นายแพทย์ชำนาญการ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานงานสุขศึกษา นางภมร พื้นบาตร เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน ประธาน ENV เป็นประธานในการ ประชุมทีม เพื่อเตรียมข้อมูลในการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมศรีพนม โดยในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นการประชุมทีมสิ่งแวดล้อมและเครื่องมือทางการแพทย์ และวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ประชุมทีมสุขศึกษา และได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการ เป็นอย่างดี