...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    การรับมอบพระ “พระไภษัชยคุรุ” และทำพิธีเบิกเนตร

    •      วันที่ 3 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องพระเสียงไพโรจน์ รพ.พนมสารคาม พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม เป็นผู้รับมอบพระ “พระไภษัชยคุรุ” จากนายอภิชาต-นางอัญชลี อุณหเลขกะ, นายอุกฤษ อุณหเลขกะ, นายอติคุณ อุณหเลขกะ และ นางสาวอภิษฐา อุณหเลขกะ, นายธงชัย รุ่งเจริญวิวัฒนา รองอธิบดีอัยการภาค 2 และครอบครัว, นายศุภพงษ์ วงศ์รัตนานุกูล รองอัยการสูงสุด, บจก.สายธาร รีสอร์ท และญาติๆ โดยมีกิจกรรมดังนี้คือ ทำพิธีเบิกเนตร ทำบุญตักบาตร, ถวายสังฆทาน, จตุปัจจัย และเลี้ยงพระเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป พร้อมทั้งมอบเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาล จำนวน 13,000 บาท ในการนี้ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม, คณะกรรมการบริหาร รพ.และคณะเจ้าหน้าที่ รพ.ทุกคน ขอกราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุบุญที่ท่านได้ถวายพระและปัจจัยต่างๆ ขออวยพรให้ท่านและครอบครัว มีสุขภาพแข็งแรง ประสบความสุข ความเจริญและสมหวังทุกประการเทอญ