...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    สสจ.ฉะเชิงเทรา ตรวจเยี่ยมเสริมพลังงานส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย

    •      วันศุกร์ ที่ 8 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีพนม โรงพยาบาลพนมสารคาม กลุ่มงานส่งเสริม สุขภาพ สสจ.ฉะเชิงเทรา นำโดยนางสุนันทา ชนะวรรณ์ รก.นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา) ตรวจเยี่ยมเสริมพลัง งานส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัยของโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ชี้แจงนโยบาย การดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 และติดตามผลการ ดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและตัวชี้วัด โดยมีแพทย์หญิงอุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้รับผิดชอบงานของโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เข้าร่วมรับการตรวจเยี่ยม