...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    รับมอบรถเข็นเปลนั่งสำหรับผู้ป่วย

    •       วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. บริษัทมินมอร์ โวลเทจ จำกัด (ร้านเกษมพานิช) ได้บริจาครถเข็นนั่ง จำนวน ๑๐ คัน สำหรับผู้ป่วย ให้แก่งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก โดยมี พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม และคุณเตือนใจ อารีรอบ หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอกเป็นผู้รับมอบ ผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพนมสารคาม ขอกราบขอบพระคุณในจิตอันเป็น กุศลและขออวยพรให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรง มีความสุข สมปรารถนาทุกประการ