...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    ผลการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย

    •       โรงพยายาลพนมสารคามร่วมกิจกรรมจัดบูธนำเสนอผลการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ใน วันที่ 25 มีนาคม 2562 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี โดยศาสตราจารย์คลินิกพิเศษนายแพทย์เสรี ตู้จินดา ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ตรวจติดตามนโยบายดำเนินงานอาหารปลอดภัยใน เขตสุขภาพที่ 6 ซึ่งรพ.พนมสารคามพร้อมด้วยเครือข่ายเกษตรกร ผักเบอร์ 8 (สวนคุณมงคล ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม) เป็นตัวแทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราเข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอผลการดำเนินงาน โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย