...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    เครือข่ายสุขภาพอำเภอพนมสารคาม รับการนิเทศงานจาก สสจ.ฉะเชิงเทรา

    •       วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น ณ ห้องประชุมเทพพนม โรงพยาบาลพนมสารคาม แพทย์หญิงอุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพนมสารคาม ร่วมต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานสาธารณสุข แก่นายแพทย์กสิวัฒน์ ศรีประดิษฐ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา และคณะทีมนิเทศงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งท่านได้ให้นโยบายการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาที่สามารถนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและมีการลงเยี่ยม ตามหน่วยงานสำคัญในโรงพยาบาลและ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลัง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่พื้นที่อีกด้วย จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย