...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    โรงพยาบาลพนมสารคามร่วมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

    •       วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ คณะทำงานโรงพยาบาลคุณธรรมชมรมจริยธรรมโรงพยาบาล พนมสารคาม โดยมี​ น.ส.นลินทิพย์​ อิ่มสรรพางค์​ ประธานชมรมจริยธรรม​ เป็นตัวแทน​ผู้อำนวยการ รพ.พนมสารคาม ​ร่วมงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ณ วัดท่าเกวียน ตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา บรรพชาสามเณรจำนวน ๓๗ รูป และร่วมเป็นเจ้าภาพถวายอาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณรที่ร่วมโครงการเป็นจำนวน ๒,๐๐๐ บาท โดยมี นายนิกร จันธรรมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลพนมสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด