...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    ซ้อมแผน7วันอันตราย

    •       วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.- ๑๖.๐๐ น. โรงพยาบาลพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา นำโดยแพทย์หญิงอุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมด้วย คณะแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมฝึกซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่ (Table Top Excercise) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับอุบัติเหตุหมู่ช่วงเทศกาล สงกรานต์ ๒๕๖๒