...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    รพ.พนมสารคามเปิดศูนย์สุขภาพดีวัยทำงานเพื่อดูแลสุขภาพก่อนป่วย​"

    •      วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.โรงพยาบาลพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน โดยนางฐิติลักษณ์ แสงงาม นายอำเภอพนมสารคามเป็นประธานตัดริบบิ้นเปิดงาน พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม กล่าวรายงานความเป็นมาของศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน มีภารกิจให้บริการ ประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จัดโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เน้นโปรแกรม ๓ ดี (รูปร่างดี ไขมันดีและกล้ามเนื้อดี) ในกลุ่มคนวัยทำงาน ด้วยกิจกรรม ๓ อ.และเปิดให้บริการฟิตเนต (การออกกำลังกายโดยใช้เครื่องออกกำลังกาย) ซึ่งเปิดโอกาสให้วัยทำงานในอำเภอพนมสารคามมีสุขภาพดีมากขึ้น