...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    รพ.พนมสารคามร่วมประชุมเพื่อนำเสนอสถานการณ์การระบาดโรคไข้เลือดออก ความรู้เรื่องโรค การรักษา และการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก"

    •      วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชั้น๒ ของเทศบาลตำบลพนมสารคาม พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม และนายเทอดศักดิ์ แพทย์ประสิทธิ์ สาธารณสุขอำเภอพนมสารคาม ได้เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก ความรู้เรื่องโรคและการควบคุมป้องกันโรคที่ถูกต้องแก่ผู้เข้าประชุมในการนี้มี นางฐิติลักษณ์ แสงงาม นายอำเภอพนมสารคาม เป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล จำนวนประมาณ ๒๕๐ คน