...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    โรงพยาบาลพนมสารคามร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะและร่วมลงนามถวายพระพร หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

    •       วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ หอประชุม ๕๐ ปี โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคามพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด โรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะและร่วมลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ และร่วมรับชมการถ่ายถอดสดโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย โดยมี นางฐิติลักษณ์ แสงงาม นายอำเภอพนมสารคามเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา อาสาสมัครสาธารณสุข องค์กรเอกชน จิตอาสาและประชาชน เข้าร่วมพิธี ฯ เป็นจำนวนมาก