...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเรื้อรังในผู้สูงอายุ

    •       วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ) แพทย์หญิงอุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมกับ สโมสรโรตารียานนาวา ภาค ๓๓๕๐ ประเทศไทย นำโดย นายกยุพยง เศรษฐรัตนพงศ์ นายกสโมสร และ อดีตนายก ณรงค์ สุวัฒนพิมพ์ ประธานมูลนิธิ สโมสรโรตารียานนาวา ร่วมจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน โรคเรื้อรังในผู้สูงอายุ โดยความร่วมมือระหว่าง สโมสรโรตารี การ์เด้นซิตี้ ภาค ๓๓๑๐ ประเทศสิงคโปร์ มูลนิธิครอคโคไดล์ ประเทศสิงคโปร์ อดีตนายกดาโต้ ดร.ตัน เฮียน-ซิน นายลี เค ชอง ประเทศมาเลเซีย สโมสรโรตารีชลบุรี ภาค ๓๓๔๐ ประเทศไทย สโมสรโรตารีพระสมุทรเจดีย์ ภาค ๓๓๓๐ ประเทศไทย สโมสรโรตารีบางคอแหลม ภาค ๓๓๕๐ ประเทศไทย ทั้งนี้ได้รับเกียรติ จาก นายแพทย์กสิวัฒน์ ศรีประดิษฐ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการ กิจกรรมในโครงการดังกล่าว ประกอบด้วย ๑. เดินรณรงค์ในชุมชน หัวข้อการป้องกันโรคเรื้อรังและการดูแลสุขภาพในผู้สูงอายุ จำนวนผู้ร่วมเดินรณรงค์ ๔๐๐ คน ๒. ให้บริการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้ผู้สูงอายุ จำนวน ๑๒๐ คน ๓. การให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ในหัวข้อ การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ โดย พญ.วรินทิพย์ มหาพสุธานนท์ อายุรแพทย์ประจำคลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลพนมสารคาม ๔. กิจกรรมการรับมอบอุปกรณ์การแพทย์ ประกอบด้วยรับมอบเครื่องช่วยหายใจจำนวน ๒ เครื่อง รถเข็นนั่ง จำนวน ๒๒ คัน ให้กับ โรงพยาบาลพนมสารคามและ รพ.สต.ในเขตอำเภอพนมสารคาม และเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ ให้กับประธานอาสาสมัคร หมู่บ้านในเขตอำเภอพนมสารคามทั้ง ๑๕ คน มูลค่าโครงการเป็นเงิน ๑,๗๑๕,๒๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)