...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การอพยพหนีไฟระดับเครือข่ายบริการสุขภาพพนมสารคาม ปี 2562"

    •       วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทพพนม ชั้น 4 โรงพยาบาลพนมสารคาม พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การอพยพหนีไฟระดับเครือข่ายบริการสุขภาพพนมสารคาม ปี 2562" โดยนางภมร พื้นบาตร จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน ประธาน ENV เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ฯ กลุ่มผู้เข้าอบรม ได้แก่ แพทย์ พยาบาล, เจ้าหน้าที่ใหม่และเก่าที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลพนมสารคาม, สาธารณสุขอำเภอพนมสารคาม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตอำเภอพนมสารคาม และพนักงานทำความสะอาดบริษัท รวมทั้งสิ้น จำนวน 90 คน หลักสูตร 2 วัน คือ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 บรรยายและฝึกปฏิบัติการใช้ถังดับเพลิงชนิดมือถือ การจัดแถว การเคลื่อนย้าย-กู้ชีพ ฯลฯ และวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เป็นการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟตามสถานการณ์สมมติฯ ได้รับเกียรติจาก อ.ภาสวัฒก์ บุญจันทร์, อ.ภิญโญ นิ่มทัยสุข และ อ.บรรจง สำเภาแก้ว โรงพยาบาลพุทธโสธร มาเป็นวิทยากรบรรยายภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติจริง ทั้งนี้ มีหน่วยงานภายนอก ได้แก่ ทต.ท่าถ่าน, อบต.ท่าถ่าน, ปภ.พนมสารคาม, ทต.พนมสารคาม, กู้ภัยพนมสารคาม และ สภอ.พนมสารคาม เข้าร่วมฝึกซ้อมและสังเกตการณ์ ประมาณ 200 คน