...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    พิธีมอบกายอุปกรณ์และของใช้จำเป็น เพ่ือผู้พิการ และผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง จังหวัดฉะเชิงเทรา"

    •      วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมพิธีมอบกายอุปกรณ์และของใช้จำเป็น เพื่อผู้พิการและผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งจัดโดย สมาคมคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคภาคตะวันออก โดยมี นายฐากูร ชวนะพงศ์ ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นประธาน นายวิศิษฎ์ ยี่สุ่นทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 6 ระยอง กล่าวรายงานและ นายวชิรศักดิ์ ศักดิ์ถาวรเลิศ นายกเทศมนตรีตำบลเกาะขนุน กล่าวต้อนรับ ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบล เกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา