...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    คณะกรรมการพัฒนา รพ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

    •       วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐น. โรงพยาบาลพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา นำโดย พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคามและคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลพนมสารคาม ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยมีคุณมนู มนูญศิลป์ เป็นประธานการประชุมซึ่งที่ประชุม ได้ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะและร่วมพัฒนาระบบงานของโรงพยาบาลเป็นอย่างดี เราขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย