...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการศูนย์จัดการความรู้ การดูแลด้านพฤติกรรมและจิตสังคมในระบบสาธารณสุข

    •       โรงพยาบาลพนมสารคามเข้าร่วมโครงการศูนย์จัดการความรู้การดูแลพฤติกรรมและจิตสังคมในระบบสาธารณสุข และในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ทีม BPSC โรงพยาบาลพนมสารคามร่วมกับทีมรพ.สต.ในเขตอำเภอพนมสารคาม ได้ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน BPSC ในชุมชน ณ รพ.สตเนินหอมอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี โดยทีมอาจารย์จากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมให้คำแนะนำและทีมรพ.ที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศ รพ.ประจันตะคาม จ.ปราจีนบุหรี