...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    รพ.พนมสารคาม รับการประเมินศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพและการบริหารจัดการความขัดแย้งในหน่วยบริการดีเด่น ระดับประเทศ

    •      วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.โรงพยาบาลพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา นำโดย พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและคณะกรรมการบริหาร รพ. ให้การต้อนรับทีมประเมินศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพและการบริหารจัดการความขัดแย้งในหน่วยบริการดีเด่น ระดับประเทศ และนำเสนอผลการดำเนินงาน ให้แก่ นพ.ปัญญา กีรติหัตถยากร ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินและคณะ โดยมีนายนิกร จันธรรมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคาม ตัวแทนคณะกรรมการพัฒนารพ. พร้อมด้วยตัวแทนสสจ.ฉะเชิงเทรา ตัวแทน สสอ./รพ.สต.อสม.ในเขตอำเภอพนมสารคาม และคุณสุภาวดี วิเวก ประธานหน่วยรับเรื่องร้องเรียน ๕๐(๕) และเครือข่ายผู้พิการมาร่วมให้ข้อมูลการดำเนินงานร่วมกันในการคุ้มครองประชาชนตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งได้รับคำแนะนำการปฏิบัติงานจากทีมตรวจประเมินเป็นอย่างดี และความร่วมมือจากเครือข่ายทุกท่าน จึงขอขอบพระคุณทุกท่าน มา ณโอกาสนี้ด้วย