...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    รพ.พนมสารคาม ร่วมโครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

    •       วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐น. ณ หอประชุมรัฐประทานโรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมพิธีเปิดโครงการควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยมี นายนิกร จันธรรมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคาม เป็นประธานโดยมี ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข เทศบาลตำบลพนมสารคาม ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพนมสารคาม และนักเรียนโรงเรียน พนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา”จำนวน ๓๐๐ คน ได้จัดกิจกรรมโครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการค้นหาพัฒนานวัตกรรมและประกวดนวัตกรรมเพื่อควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก