...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    รพ.พนมสารคาม ร่วงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย หลวงพ่อเจ้าคุณพระอดุลสารมุนี

    •       วันที่๑สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐น. ณ ศาลาชมรมสตรีราชฏร์อุทิศ วัดท่าเกวียน พระครูสุตวรญาณ เจ้าอาวาสวัดท่าเกวียน และประชาชน อ.พนมสารคาม ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายหลวงพ่อเจ้าคุณพระอดุลสารมุนี(หลวงพ่อจันทร์ อินทสโร) และอดีตเจ้าอาวาสวัดท่าเกวียน ทุกรูป โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญโญ) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ได้กรุณามาเป็นประธานในพิธีงานนี้ พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม พร้อมด้วยคณะกกรมการบริหาร คณะทำงานโรงพยาบาลคุณธรรม เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพนมสารคามร่วมพิธี โดยมีกิจกรรมดังนี้-มอบทุนการศึกษาพระภิษุ-สามเณรและเยาวชน -ถวายทักษิณานุประทานแด่พระสงฆ์ ๒๐ รูป -พระราชาคณะ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์ -ถวายภัคตาหารเพลแด่พระสงฆ์-สามเณรจำนวน ๘๐ รูป