...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

    •      วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๗.๐๐น. ณ ที่ว่าการอำเภอพนมสารคาม พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพนมสารคามพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมี นางฐิติลักษณ์ แสงงาม นายอำเภอพนมสารคาม เป็นประธาน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ถวายผ้าไตรและเครื่องไทยธรรม กรวดน้ำกราบนมัสการพระรัตนตรัย ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พิธีทางสงฆ์และเข้าประจำโต๊ะตักบาตร ร่วมพิธี ทำบุญตักบาตร เวลา ๘.๐๐น. นายอำเภอพนมสารคามนำกล่าวปฏิญาณและร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล โดยมี ข้าราชการ จิตอาสาพระราชทาน ประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ต่อมาเวลา ๑๐.๐๐ น. นายธนนต์ มีเจริญ หัวหน้าบริหารงานทั่วไปโรงพยาบาลพนมสารคาม เป็นตัวแทนผู้อำนวยการ นำคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร่วมกิจกรรม จิตอาสา ปลูกต้นไม้ที่ถนนเฉลิมพระเกียรติ