...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมหามงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

    •      วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๓๐น. ณ ที่ว่าการอำเภอพนมสารคาม แพทย์หญิงชลลดา ชวนประสิทธิ์กุล นายแพทย์ชำนาญการ เป็นตัวแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคามพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมี นางฐิติลักษณ์ แสงงาม นายอำเภอพนมสารคาม เป็นประธานในพิธีถวายคำนับหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน เปิดกรวยกระทงดอกไม้ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล กล่าวอาศิรวาทถวายสดุดี เฉลิมพระเกียรติ กล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร้องเพลงสดุดีจอมราชา โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ จิตอาสาพระราชทานและประชาชน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก