...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    รพ.พนมสารคาม เปิดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ลดโรคไข้เลือดออก"

    •      วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายแพทย์รัตน์ มณีพิทักษ์สันติ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคามเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ลดโรคไข้เลือดออก ซึ่งทำกิจกรรมพร้อมกับหน่วยงาน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทั่วประเทศ โดยจัดกิจกรรมทำความสะอาด สำรวจ กำจัด ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายภายในบริเวณโรงพยาบาลพนมสารคาม และพื้นที่บริเวณใกล้เคียง โดยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก