...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    เครือข่ายสุขภาพอำเภอพนมสารคาม ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ปี ๒๕๖๓

    •       วันที่ ๒๒-๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ วังตะพาบรีสอร์ท อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เครือข่ายสุขภาพอำเภอพนมสารคาม ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ปี ๒๕๖๓ ของเครือข่ายอำเภอพนมสารคาม ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาสุขภาพและพัฒนางานด้านสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพดี นำโดย พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม และนายเทอดศักดิ์ แพทย์ประสิทธิ์ สาธารณสุขอำเภอพนมสารคาม พร้อมคณะกรรมการ คปสอ.พนมสารคามและ จนท.ที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สสจ.ฉะเชิงเทรา อ.ชาตรี นันทพานิช นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ ซึ่งทำให้การประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์เครือข่ายอำเภอพนมสารคามในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทางทีมงานจึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย