...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    การช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิดประจำปี ๒๕๖๒

    •       วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคามให้การต้อนรับและ นำเสนอการบริหารจัดการระบบบริการและการจัดการสิ่งแวดล้อมของ รพ.พนมสารคาม แก่นายแพทย์นิติ เหตานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนาและทีมผู้บริหารจาก รพ.เสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องในโอกาสมาศึกษาดูงานการ บริหารจัดการระบบบริการอย่างมีประสิทธิภาพและได้นำเยี่ยมชมหน่วยงานต่างๆของโรงพยาบาล พร้อมคณะผู้บริหาร ของโรงพยาบาลพนมสารคาม