...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    รพ.พนมสารคามร่วมพิธีมอบกายอุปกรณ์ ถุงยังชีพ และผ้าอ้อมสำเร็จรูป แก่ผู้สูงอายุติดเตียงและผู้มีภาวะเปราะบางทางสังคม

    •       วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ ณ.ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคามและนายเทอดศักดิ์ แพทย์ประสิทธิ์ สาธารณสุขอำเภอพนมสารคาม ร่วมพิธี มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ถุงยังชีพ และผ้าอ้อมสำเร็จรูป โดยมีนายพงศกร สุดเสน่หา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงาน บริหารงานปกครอง เป็นประธานในพิธี ในการนี้ นายสุนันท์ บุญประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว ประธานคณะทำงานพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้มีภาวะเปราะบางทางสังคมภายใต้ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)อำเภอพนมสารคาม เป็นคนกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งสนับสนุนจาก สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบางประกง คณะทำงาน พชอ.อำเภอพนมสารคาม ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอพนมสารคามและบริษัทไพโรจน์สมพงษ์พาณิชย์ จำกัด