...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    การศึกษาดูงาน Smart ER ณ ER โรงพยาบาลระยอง

    •       วันที่ 24 กันยายน 2562 พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน เข้าศึกษาดูงาน Smart ER ณ โรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง โดยมี นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยองให้การต้อนรับและนพ.ภคพล เอี่ยมไพบูลย์พันธ์ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลระยอง พร้อมด้วยคุณอังคณา สงค์ทางประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพ หัวหน้างานห้อง ER นำเสนอและนำเยี่ยมชมการดำเนินงาน Smart ER การจัดการระบบสารสนเทศ งาน ER อย่างละเอียดและครบถ้วน สามารถเป็นแบบอย่างในการนำมาพัฒนางานของโรงพยาบาล พนมสารคามได้เป็นอย่างมาก ทางโรงพยาบาลพนมสารคามจึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย