...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    โรงพยาบาลพนมสารคามร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒาปรับภูมิทัศน์

    •       วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๘.๐๐น. ณ บริเวณคริมถนนสายคลองบึงกระจับ วัดหนองบัว พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล พนมสารคามเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ถวายพระราชกุศลและ น้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนางฐิติลักษณ์ แสงงาม นายอำเภอพนมสารคาม เป็นประธานเปิดพิธีและมีจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.และประชาชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก