...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    โรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ

    •      วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๓๐ น. ณ ที่ว่าการอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา แพทย์​หญิง​อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เวลา ๐๗.๓๐ น. ทำบุญตักบาตร ณ ที่ว่าการอำเภอพนมสารคาม เวลา ๐๘.๐๐ น. ร่วมพิธีวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอพนมสารคาม โดยมี นางฐิติลักษณ์ แสงงาม นายอำเภอพนมสารคาม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ทหาร ตำรวจ ผู้นำชุมชน จิตอาสา และประชาชน ร่วมพิธีจำนวนมาก