...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    โรงพยาบาลพนมสารคามจัดกิจกรรมวันล้างมือโลก

    •      วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. แพทย์หญิงอุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันล้างมือโลก ประจำปี ๒๕๖๒ รณรงค์การล้างมือของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล ผู้มารับบริการ เพื่อกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลและผู้มารับบริการ มีความตระหนักในการล้างมือมากขึ้น เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อและป้องกันการติดเชื้อโรคต่าง ๆ บนมือ ณ บริเวณอาคารผู้ป่วยนอก อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ) โรงพยาบาลพนมสารคาม ในครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลและผู้มารับบริการเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๐๐ คน สำหรับกิจกรรมภายในงานครั้งนี้ประกอบด้วย โชว์การแสดงเต้นล้างมือ ให้ความรู้การล้างมือ สาธิตการล้างมือ ๗ ขั้นตอน พร้อมตรวจสอบการล้างมือด้วยเครื่องทดสอบประสิทธิภาพการล้างมือ และกิจกรรมร่วมสนุกสนานกับการตอบคำถามชิงรางวัล ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนที่มาใช้บริการ ผู้ป่วย และญาติเป็นจำนวนมาก