...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    การจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

    •      วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 15.30 น. พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม, คณะกรรมการบริหาร รพ., คกก.สิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพนมสารคามทุกหน่วยงาน และจิตอาสา จัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ คือ ต้นเล็บครุฑลังกา จำนวน 10 ต้น , การดูแลรักษา พรวนดิน ต้นไม้ เก็บใบไม้แห้ง กิ่งไม้แห้ง ตามโซนดูแลต้นไม้ที่รับผิดชอบ 15 โซน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" ตามโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ บริเวณสวนของพ่อ (สวนสมุนไพร) และมี จนท.เข้าร่วมกิจกรรมฯ ประมาณ 150 คน