...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    โรงพยาบาลพนมสารคาม จัดกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก (World Toilet Day)

    •       วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น.เป็นต้นไป โรงพยาบาลพนมสารคาม จัดกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก(World Toilet Day)ภายใต้หัวข้อ ส้วมปลอดภัย สุขใจทุกคน Safe Toilets for All เพื่อกระตุ้นกระแสวันส้วมโลกและมุ่งเน้นการสร้างส้วมที่ปลอดภัย มีแสงสว่างเพียงพอ เป็นสัดส่วนให้ทุกเพศทุกวัยใช้ส้วมได้อย่างเพียงพอและเท่าเทียม ตามมาตรฐาน HAS โดยเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างดี