...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    รพ.พนมสารคาม เข้าร่วมนำเสนอผลงาน และจัดบูธนิทรรศการ Wellness Center

    •      วันที่ ๖-๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ รร.มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคามได้รับเกียรติให้ร่วมเป็นวิทยากรจากศูนย์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย เรื่อง การดำเนินงาน ศูนย์สุขภาพดีวัยทำงานใน รพ. และทีมงานเข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการเผยแพร่การดำเนินงานศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน (Wellness center) โรงพยาบาลพนมสารคามในการประชุมวิชาการเวทีพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน ปี ๒๕๖๒ การจัดการสุขภาพใหม่ เพื่อเผชิญ NCDs ท่ามกลางสังคมพลวัต เพื่อเป็นทางเลือกในการสร้างเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรคให้กับสถานบริการสุขภาพเพื่อการเลือกใช้แพคเกจจัดการดูแลสุขภาพรายบุคคล จึงขอขอบพระคุณทางศูนย์ สุขภาพดีวิถีชีวิตไทยที่ให้โอกาสโรงพยาบาลพนมสารคามมา ณ ที่นี้ด้วย