...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รายงานงบการเงิน
    รพ.พนมสารคาม รับรางวัลศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพและการจัดการความขัดแย้งในสถานบริการดีเด่นระดับประเทศ

    •      วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้ารับโล่และเกียรติบัตรรางวัล"ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพและการบริหารจัดการความขัดแย้งดีเด่น ระดับประเทศ ปี2561" รางวัลที่ ๓ ประเภทโรงพยาบาลที่มีขนาดน้อยกว่า 150 เตียงโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้มอบและเป็นประธานกล่าวเปิดงาน "มหกรรมรวมพลังขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่" จัดโดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)